2

Podmioty wyspecjalizowane w zbieraniu i recyklingu drewna: Ecociclo w Portugalii oraz Tecmasa w Hiszpanii.

11

Liczba centrów recyklingowych obsługiwanych przez oddziały firmy.

+600

Liczba kontenerów Sonae Arauco przeznaczonych do bezpośredniego zbierania odpadów na terenie zakładów klientów.

2

Podmioty wyspecjalizowane w zbieraniu i recyklingu drewna: Ecociclo w Portugalii oraz Tecmasa w Hiszpanii.

11

Liczba centrów recyklingowych obsługiwanych przez oddziały firmy.

+600

Liczba kontenerów Sonae Arauco przeznaczonych do bezpośredniego zbierania odpadów na terenie zakładów klientów.