Proces recyklingu

 

W pełni zintegrowany ekosystem recyklingu 

 

Sonae Arauco odgrywa pionierską rolę w tworzeniu systemu recyklingu odpadów drzewnych na Półwyspie Iberyjskim do promowania kolekcji i reintegracji materiałów z recyklingu do procesu produkcyjnego, od płyt po opakowania, meble, drzwi, konstrukcje, odpady komunalne itp. System wykorzystuje również zalety i tworzy wartości dla produktów pochodnych przemysłu, takich jak płyty, mączka drzewna czy trociny

Ten proces obejmuje odbiór odpadów drzewnych od setek podmiotów ze wszystkich sektorów i wykorzystuje ponad 600 kontenerów do zbierania pozostałości, generowanych przez zakłady klientów. 

 

Odpady są klasyfikowane i oczyszczane z zanieczyszczeń, rozdrabniane i przesyłane do zakładów przemysłowych. W ten sposób wykorzystujemy potencjał tych śmieci – przemysłowych i komunalnych, rozszerzając ich cykl życia i związanie CO2, czego wyrazem jest większa wartość dodana dla działalności i środowiska.

Ten proces obejmuje odbiór odpadów drzewnych od setek podmiotów ze wszystkich sektorów i wykorzystuje ponad 600 kontenerów do zbierania pozostałości, generowanych przez zakłady klientów. 

 

Odpady są klasyfikowane i oczyszczane z zanieczyszczeń, rozdrabniane i przesyłane do zakładów przemysłowych. W ten sposób wykorzystujemy potencjał tych śmieci – przemysłowych i komunalnych, rozszerzając ich cykl życia i związanie CO2, czego wyrazem jest większa wartość dodana dla działalności i środowiska.