Recykling: przekształcanie odpadów drzewnych w rozwiązania o ogromnych możliwościach

Recykling drewna to jedna z najbardziej strategicznych i długofalowych inwestycji Sonae Arauco.