Vector (1) + Design produktów minimalizujący ilość odpadów 

Poprzez design lub redesign produktów ograniczający intensywność wykorzystania zasobów, stawiający na pierwszym miejscu materiały odnawialne i bezpieczne oraz integrację odzyskanych surowców. 

Group + Wydłużenie cyklu życia materiałów 

Optymalizacja sieci zbiórki, ponownego wykorzystania i włączenia do obróbki. 

Subtract + Efektywniejsze modele produkcji 

Redukcja wykorzystania świeżych surowców, a także procesy produkcyjne minimalizujące odpady, takie jak plastyczne MDF Sonae Arauco, których wytłoczenia 3D powstają bez obróbki, przez co powstaje mniej odpadów i rośnie produktywność. 

Group (1) + Promocja produktów pochodnych i upcykling 

Produkcja nowych rozwiązań wykorzystujących odpady/produkty pochodne, ukierunkowana na upcycling (proces przetwarzania odpadów na nowe materiały lub produkty o większej wartości dodanej). 

Union + Poprawa efektywności energetycznej 

Ciągłe inwestycje w efektywniejsze procesy produkcyjne o mniejszej emisji dwutlenku węgla. 

Group (2) + Świadomość i zaangażowanie społeczne 

Między innymi uwzględnianie inicjatyw edukacji środowiskowej na rzecz wagi recyklingu w lasach i przemyśle drzewnym. 

Vector (1) + Design produktów minimalizujący ilość odpadów 

Poprzez design lub redesign produktów ograniczający intensywność wykorzystania zasobów, stawiający na pierwszym miejscu materiały odnawialne i bezpieczne oraz integrację odzyskanych surowców. 

Group + Wydłużenie cyklu życia materiałów 

Optymalizacja sieci zbiórki, ponownego wykorzystania i włączenia do obróbki. 

Subtract + Efektywniejsze modele produkcji 

Redukcja wykorzystania świeżych surowców, a także procesy produkcyjne minimalizujące odpady, takie jak plastyczne MDF Sonae Arauco, których wytłoczenia 3D powstają bez obróbki, przez co powstaje mniej odpadów i rośnie produktywność. 

Group (1) + Promocja produktów pochodnych i upcykling 

Produkcja nowych rozwiązań wykorzystujących odpady/produkty pochodne, ukierunkowana na upcycling (proces przetwarzania odpadów na nowe materiały lub produkty o większej wartości dodanej). 

Union + Poprawa efektywności energetycznej 

Ciągłe inwestycje w efektywniejsze procesy produkcyjne o mniejszej emisji dwutlenku węgla. 

Group (2) + Świadomość i zaangażowanie społeczne 

Między innymi uwzględnianie inicjatyw edukacji środowiskowej na rzecz wagi recyklingu w lasach i przemyśle drzewnym.