Sonae Arauco w praktyce

  • Group 1015

    „We Value Nature” promowana przez WBCSD – światową radę biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju to inicjatywa ukierunkowana na prezentowanie znaczenia przyrody dla równowagi planety, wskazująca na świadomość ekologiczną jako nowy standard prowadzenia działalności w Europie.

Wiedzieć więcej
  • Group 1015

    W Portugalii przypadek Sonae Arauco to jeden z przykładów wyróżnionych na portalu ECO.NOMIA prowadzonym przez portugalskie ministerstwo środowiska, stworzonego by dzielić się wiedzą i dobrymi praktykami przy przechodzeniu na model gospodarki obiegu zamkniętego. 

Wiedzieć więcej