Bioekonomiczny tryb cyrkularny

Działalność Sonae Arauco skupia się na cyrkularnym modelu bioekonomicznym, w pełni szanującym zasady kaskadowego wykorzystania drewna. Jeżeli ponowna integracja drewna do procesu nie jest już możliwa, pozostałości wykorzystywane są jako źródło energii w zakładach przemysłowych przedsiębiorstwa.

Circular Economy 650 X 354