Rozwiązania oferowane przez firmę są również zgodne z regulacjami legislacji UE REACH (rejestracja, ewaluacja, zatwierdzanie i ograniczenia dla substancji chemicznych), ukierunkowanej na ochronę życia ludzkiego i środowiska.

Sonae Arauco jest obecna w wielu lokalizacjach, co często umożliwia zapewnienie regionalnych dostaw produktów.