1

Kompensacja emisji pochodzących z floty pojazdów grupy napędzanych paliwami kopalnymi do momentu wymiany na pojazdy elektryczne, przewidywana na kolejne dziesięć lat.

2

Utworzenie lasu zarządzanego przez dłuższy czas umożliwi maksymalne wykorzystanie możliwości retencji dwutlenku węgla przez drzewa oraz – po osiągnięciu maksymalnej absorpcji – wykorzystanie ich do produkcji wyrobów drzewnych i zapewnienia efektu sekwestracji węgla.

3

Promocja bioróżnorodności i odporność na pożary lasów poprzez gospodarkę leśną oraz nasadzenia/zarządzanie gatunkami drzew o twardym drewnie wraz z przywróceniem przepływów wody.

1

Kompensacja emisji pochodzących z floty pojazdów grupy napędzanych paliwami kopalnymi do momentu wymiany na pojazdy elektryczne, przewidywana na kolejne dziesięć lat.

2

Utworzenie lasu zarządzanego przez dłuższy czas umożliwi maksymalne wykorzystanie możliwości retencji dwutlenku węgla przez drzewa oraz – po osiągnięciu maksymalnej absorpcji – wykorzystanie ich do produkcji wyrobów drzewnych i zapewnienia efektu sekwestracji węgla.

3

Promocja bioróżnorodności i odporność na pożary lasów poprzez gospodarkę leśną oraz nasadzenia/zarządzanie gatunkami drzew o twardym drewnie wraz z przywróceniem przepływów wody.