Lasy BiR

Naszym celem jest opracowanie i zapewnienie transferu wiedzy na rzecz prawidłowej gospodarki leśnej