Sonae Arauco oraz Instituto Superior de Agronomia, instytutem gospodarki rolnej, odpowiadają za strategię współpracy dla gospodarki leśnej i zarządzania pożarem. Wykonywana praca ukierunkowana jest na zdefiniowanie gatunków sosny i jej pochodzenia, które są bardziej produktywne i przystosowane do zmian klimatycznych, a także na znalezienie nowych modeli zrównoważonej gospodarki leśnej dla głównych portugalskich gatunków leśnych, by zwiększyć produktywność, odporność na ogień i możliwości przystosowania do zmian klimatycznych. 

 

Dodatkowo prowadzone będą badania nad technologiami cyfrowymi i zdalnej detekcji w celu rozszerzenia wiedzy o lesie i biomasie niższym kosztem niż w przypadku obecnie używanych metod. 

Img2