W najbliższym czasie zostanie dokonana ocena wzrostu każdego z drzew, jako początek procesu identyfikowania rodzin i pochodzenia sosny kalifornijskiej i nadmorskiej o najwyższej produktywności dla każdego klimatu i gleby.

 

Na późniejszym etapie te próby przekształcą się w obszar demonstracyjny.

W dłuższej perspektywie celem projektu jest rozmnażanie wybranych roślin, co umożliwi producentom leśnym w Portugalii dostęp do roślin o wysokiej jakości genetycznej i wydajności, przyczyniając się do wzrostu rentowności łańcucha wartości sosny.

Company Images Sustainability 7