Pierwsza faza, trwająca do połowy lutego 2021, obejmowała hodowanie drzew w szkółce leśnej, a następnie ich zasadzenia w sześciu różnych lokalizacjach na całkowitym obszarze 24 hektarów w centralnej i północnej Portugalii.

 

Pierwsze wyniki sugerowały, że sadzonki sosny kalifornijskiej z Chile są bardziej wytrzymałe na terenie Portugalii. Rośliny te doskonale sprawdziły się we wszystkich środowiskach i na wszystkich glebach objętych badaniem, a nawet okazała się bardziej odporna niż inne gatunki/odmiany sosny sprowadzane wcześniej do Portugalii. Aby zminimalizować wpływ klimatu na wyniki, proces został powtórzony w roku 2022.

 

Company Images Sustainability 5