Projekt BiR dla sosny kalifornijskiej i nadmorskiej

W roku 2020 Sonae Arauco uruchomiła projekt badawczo-rozwojowy ukierunkowany na pomaganie producentom leśnym w znacznym zwiększeniu produkcji w celu poprawy zwrotu z inwestycji leśnych, a w konsekwencji odwrócenia trendu zanikania obszarów porośniętych sosną w Portugalii.

 

Ten pionierski projekt obejmuje ponad 200 000 nasion ze 136 rodzin sosny kalifornijskiej nadmorskiej, pochodzących z czterech programów inżynierii genetycznej (Portugalia, Hiszpania, Francja i Chile). Ma on na celu badanie zachowań roślin w różnych warunkach glebowych i klimatycznych w Portugalii.