Drewno wykorzystywane w Sonae Arauco pochodzi z odpowiedzialnie zarządzanych źródeł.  

Nasza działalność przemysłowa jest certyfikowana w standardzie FSC ® (Forest Stewardship Council®), a działalność w Europie dodatkowo w ramach programu ciągu odpowiedzialności PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). 

 

Wszystkie zakłady przemysłowe są certyfikowane w oparciu o normy międzynarodowe w obszarze zarządzania środowiskiem (ISO 14001), zarządzania jakością (ISO 9001) oraz zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem w pracy (OHSAS 18001 oraz ISO 45001), a dodatkowo większość jest certyfikowana w zarządzaniu energią (ISO 50 001).