Warunki

Treści, działania handlowe, produkty i usługi wymienione na tej stronie internetowej nie są przeznaczone dla Użytkowników zamieszkałych w jurysdykcjach, w których treści te nie są dozwolone, ani do nich skierowane.

 

Wszystkie teksty, logo, obrazy, grafiki, animacje, filmy wideo, muzyka, dźwięki i inne materiały zawarte na tej witrynie internetowej stanowią własność Sonae Arauco i jako takie podlegają prawom autorskim i innym prawom własności intelektualnej. Dostęp do tej witryny internetowej nie daje Użytkownikom prawa do własności intelektualnej względem treści udostępnianych na tej witrynie.

 

Materiały opisane w tym dokumencie służą do celów informacyjnych.
W wyjątkowych przypadkach materiały wymienione w tym dokumencie można wykorzystywać w celu reklamy produktów Sonae Arauco, jak również w celach dot. public relations, pod warunkiem zaspokojenia wymogów tutaj wskazanych.

 

Nie wolno zmieniać ani przetwarzać materiału bez uprzedniej zgody Sonae Arauco.

 

Każde podanie materiału do wiadomości publicznej w dowolnej formie drukowanej lub cyfrowej wymaga uprzedniej zgody Sonae Arauco.
W takich przypadkach należy umieścić klauzulę dot. praw autorskich, czyli © Sonae Arauco, jak również odniesienie do firmy Sonae Arauco (marketing.information@sonaearauco.com).

 

Z logo można korzystać wyłącznie zgodnie z zasadami i warunkami podanymi w podręczniku dot. logo i marki Sonae Arauco.

 

Sonae Arauco może zmieniać lub aktualizować wszystkie treści wyświetlane na tych stronach w dowolnej chwili, bez uprzedniego powiadomienia.

 

Sonae Arauco zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za swoje strony internetowe. Firma zrzeka się również odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody, roszczenia odszkodowawcze i/lub szkody wtórne dowolnego rodzaju, niezależnie od ich podstawy prawnej, poniesione w wyniku dostępu do przedmiotowych stron internetowych lub korzystania z nich. Obejmuje to w szczególności wszelkie przypadki zainfekowania komputera użytkownika, które mogą wynikać z zakłóceń, zaniechań, przerw, działania wirusów komputerowych, awarii telefonu lub odłączenia funkcji systemu operacyjnego; opóźnień lub blokad podczas korzystania z systemu elektronicznego spowodowanych awariami lub przeciążeniami w Centrum Przetwarzania Danych linii telefonicznych, w dowolnym systemie internetowym lub innych systemach elektronicznych, jak również szkody spowodowane przez osoby trzecie w wyniku bezprawnych wtargnięć lub ingerencji, które pozostają poza kontrolą Sonae Arauco.

Cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu użytkownika podczas odwiedzania określonych witryn internetowych. Podczas kolejnych wizyt plik jest wysyłany z powrotem do strony internetowej, która go wygenerowała, co pozwala mu określić preferencje użytkownika. Korzystanie z plików cookies jest obecnie powszechną praktyką wykorzystywaną na większości stron internetowych, zwłaszcza od czasu rozwoju handlu elektronicznego.

 

Jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę, używamy na tej stronie następujących plików cookie:

 

Niezbędne pliki cookies — Ten plik cookie jest niezbędny, aby zapewnić podstawowe funkcje strony internetowej.

 

Funkcjonalne pliki cookies — Te pliki cookies umożliwiają nam analizowanie korzystania ze strony internetowej w celu dokonywania pomiaru i poprawy wydajności.

 

Reklamowe pliki cookies — Te pliki cookies są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa reklamowe do celów publikacji ogłoszeń adekwatnych do Twoich preferencji.

 

Dodatkowe informacje odnośnie ochrony prywatności lub plików Cookie dostępne są w naszej Polityce Pywatności.

Udostępniamy odnośniki do innych stron internetowych, które są obsługiwane przez osoby trzecie w ramach dodatkowych usług. Takie strony internetowe należy uznać za całkowicie niezależne i pozostające poza kontrolą firmy Sonae Arauco, która nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość, ani za dane osobowe użytkownika, zgodnie z przepisami o ochronie danych.

Znaki towarowe i loga („znaki towarowe") na tej stronie stanowią własność Sonae Arauco. Żadna informacja na tej stronie nie może być interpretowana jako udzielenie licencji lub pozwolenia na używanie znaków towarowych. W tym celu wymagana jest wyraźna zgoda Sonae Arauco. Zabrania się wykorzystywania tych znaków towarowych na własny użytek bez zezwolenia. Sonae Arauco będzie egzekwować swoje prawa własności intelektualnej na całym świecie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w każdym z takich przypadków.

Sonae Arauco zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności w razie potrzeby, bez wcześniejszego powiadomienia. Takie zmiany zostaną odzwierciedlone na stronie internetowej firmy. Upewnij się, że masz dostęp do najnowszej wersji strony dostępnej online.

Ta strona internetowa może zawierać informacje dotyczące produktów Sonae Arauco, które nie są jeszcze dostępne w Twoim kraju. Obecność owych informacji na tej stronie nie oznacza, że firma Sonae Arauco twierdzi, że produkt będzie dostępny we wszystkich krajach. Aby uzyskać więcej informacji na temat katalogu produktów Sonae Arauco w swoim kraju, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem.