EDI – CO TO JEST?

 

EDI, czyli Electronic Data Interchange (elektroniczna wymiana danych), to system przesyłania ustrukturyzowanych informacji biznesowych między komputerami, w standardowym formacie elektronicznym, bez wymaganej interwencji ludzkiej. Na przykład komputer klienta może przesłać zamówienie na komputer dostawcy, który następnie automatycznie wprowadzi informacje do systemu zamówień sprzedaży. Klienci mogą wysyłać komunikaty EDI do Sonae Arauco bezpośrednio ze swoich systemów, co zwiększa automatyzację procesów oraz pozwala obu stronom zaoszczędzić czas i zmniejszyć ilość pracy.