Arauco

Założona w 1970 roku firma Arauco, której misją była produkcja i zarządzanie odnawialnymi zasobami leśnymi, jest dzisiaj międzynarodowym liderem w ilości posiadanych zakładów leśnych i przemysłowych. Jest też czołowym przedstawicielem swojej branży w dziedzinie wydajności, norm produkcyjnych, innowacji, odpowiedzialności w zakresie środowiska i zaangażowania społecznego. Firma Arauco założona w Chile posiada dziś swoje oddziały w ponad 75 krajach. W ciągu 50 lat firma zwiększyła liczbę i udoskonaliła swoje plantacje leśne poprzez ciągłe badania, zastosowanie najlepszych globalnych procedur zrównoważoności, zachowanie zasobów naturalnych oraz ochronę gleb i bioróżnorodności swoich terenów zalesionych, z korzyścią dla przyszłych pokoleń.

www.arauco.cl

Block2 485