Ośrodkiem naszej działalności jest drewno – naturalny i możliwy do recyklingu surowiec, niemal niezrównany w łączeniu parametrów technicznych z wartością ekologiczną.

To nasza pasja – wierzymy w wartość drewna w życiu ludzi. Dlatego, od samego początku, skupialiśmy się na rozwijaniu zrównoważonych rozwiązań w dziedzinie drewna, projektowania wnętrz i konstrukcji. Jesteśmy świadomi, że wprowadzając na rynek rozwiązania oparte na drewnie, przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju planety.