Sojusze trwałe jak drewno

Wierzymy w pracę zespołową, bezpieczne środowisko pracy, współpracę i długofalowe partnerstwo. Etyka i transparentność są głęboko osadzone w naszej integralności biznesowej i jednocześnie są zobowiązaniem wobec naszych interesariuszy. Szacunek dla środowiska i wspólnot wokoło jest częścią naszej natury i ośrodkiem naszych priorytetów.

  • Balance

    Etyka i transparentność

  • Partnership

    Długofalowe partnerstwa

  • Shield

    Bezpieczeństwo i obywatelska postawa

Wood Lasting Alliances 650 X 354 (1)