Instrukcja użycia

W przypadku formowania z płyt 3DF standardowych kształtów i prostych struktur proces wymaga temperatury 130°C i czasu około 2 minut. Do kształtowania struktur złożonych i głębokich konieczne jest zwiększenie temperatury prasy do 140°C-200°C i wydłużenie czasu prasowania.

 

Poza krótszym czasem kształtowania materiał 3DF cechuje wysoka stabilność natychmiast po sprasowaniu, pozwalająca na jego bezpośrednie kształtowanie, co ma pozytywny wpływ na produktywność. Wytrzymałość na zginanie prasowanych elementów można zwiększyć poprzez zwiększenie ciśnienia i czasu prasowania. Działania te zwiększają również gęstość powierzchniową uformowanego elementu. 

Z drugiej strony, jednorodny profil gęstości optymalizuje wiązania wewnętrzne. Powierzchnia zamknięta umożliwia zmniejszenie liczby warstw podkładu i lakieru przy uzyskaniu tego samego poziomu jakości wykończenia. Znacznie gładsza niż w przypadku frezowanej CNC płyty MDF jest zwłaszcza powierzchnia głębszych części uformowanego panelu. Optymalizuje to jakość powłoki powierzchniowej w głębszych obszarach.

 

Do obróbki płyt 3DF można stosować standardowy sprzęt do cięcia i szlifowania płyt drewnopochodnych. Do formowanego elementu można dodawać różne kompozycje osadzone, jeśli zostało to przewidziane w projekcie, co pozwala na łatwiejsze późniejsze wkręcanie śrub i łączników.