Innowacyjny kompozyt drewnopochodny do kształtowania za pomocą prasy