1642409710 7Dc7ef48931ccb3392a8ef0cf339e0d4
1642409710 7Dc7ef48931ccb3392a8ef0cf339e0d4

Projekt Sonae Arauco z zakresu badań i rozwoju w dziedzinie leśnictwa służy do oceny odporności gatunków i odmian sosny

Wstępne wyniki projektu Sonae Arauco z zakresu badań i rozwoju w dziedzinie leśnictwa rozpoczętego w 2020 r. sugerują, że sosna kalifornijska z Chilejest bardziej odporna na warunki portugalskie.


„To na razie tylko wstępne wyniki, ale są bardzo obiecujące. Sosna kalifornijska z Chile doskonale sprawdziła się we wszystkich środowiskach i na wszystkich glebach objętych badaniem, a nawet okazała się bardziej odporna niż inne gatunki/odmiany sosny sprowadzane wcześniej do Portugalii”, mówi Nuno Calado, manager ds. regulacji dotyczących drewna oraz zrównoważonego rozwoju w Sonae Arauco – jednej z największych na świecie firm zajmujących się rozwiązaniami drewnopochodnymi.


W każdej badanej kombinacji gleby i klimatu wzięto pod uwagę rodziny sosny kalifornijskiej z Chile, które systematycznie wypadały w badaniu tak samo albo lepiej od innych gatunków i odmian, tj. mają mniejszą śmiertelność (w przypadku gleb piaszczystych) albo zerową śmiertelność (w przypadku gleb granitowych i łupkowych).


„Wygląda na to, że choć są to nadal wyniki wstępne, ten gatunek sosny może pomóc producentom drewna znacznie zwiększyć produkcję, przyczyniając się do odwrócenia tendencji zniżkowej w wielkości powierzchni obsadzonej w Portugalii”, dodaje Nuno Calado.


W przypadku sosny nadmorskiej nie wykazano istotnych różnic w śmiertelności pomiędzy odmianami portugalską i francuską, za wyjątkiem gleb piaszczystych, na których lepiej sprawdziła się sosna portugalska. Warto również podkreślić wysoką zdolność adaptacyjną tych dwóch odmian, w przypadku których śmiertelność na glebach granitowych i łupkowych była szczątkowa.


Przyszłe badania prędkości wzrostu, przeżywalności oraz zdolności adaptacyjnych pozwolą stwierdzić, która rodzina albo odmiana sosny nadmorskiej lub sosny kalifornijskiej jest bardziej odpowiednia dla poszczególnych lokalizacji.


200 000 nasion, 136 rodzin
Ten pionierski projekt, w który firma Sonae Arauco zainwestowała już ponad 150 000 euro, obejmuje ponad 200 000 nasion sosny nadmorskiej i sosny kalifornijskiej z różnych rodzin (łącznie 136) i odmian (portugalska, hiszpańska, francuska, chilijska) i ma na celu zbadanie i porównanie funkcjonowania roślin w różnych warunkach glebowych i klimatycznych.


Pierwszym etapem było wyhodowanie 100 000 nasion w identycznych warunkach w szkółce Furadouro (Altri Florestal).Następnie zasadzono 21 600 sosen w sześciu różnych lokalizacjach na łącznej powierzchni 24 hektarów w środkowej i północnej Portugalii: Figueira da Foz, Pombal, Mangualde, Arouca, Ribeira de Pena, na obszarach przybrzeżnych i śródlądowych, na obszarach z glebą piaszczystą, łupkową i granitową.


W 2021 r. rozpoczęto cały proces od nowa, aby wyeliminować wpływ warunków atmosferycznych na wyniki pozyskane w pierwszym roku: nowa faza siewu z nowymi 100 000 nasion. Podobnie jak w pierwszym roku rośliny zostaną później przeniesione na obszary badawcze.


W kwietniu 2022 r. zostanie przeprowadzona ocena indywidualnego wzrostu każdego drzewa, co rozpocznie proces identyfikacji rodzin i odmian o największej wydajności.
Rodziny, odmiany i gatunki wybrane na koniec projektu będą produkowane na dużą skalę, aby umożliwić producentom drewna w Portugalii dostęp do roślin o najwyższej jakości genetycznej i wydajności, przyczyniając się tym samym do wzrostu rentowności łańcucha wartości sosny.


Projekt Sonae Arauco z zakresu badań i rozwoju w dziedzinie leśnictwa jest częścią strategii firmy, która pragnie być czynnikiem zmian w sektorze i wspierać rozwój lasów państwowych. Strategia ta ma również pomóc odwrócić tendencję zniżkową w liczebności sosen nadmorskich odnotowaną w ostatnich dziesięcioleciach i dostosować podaż surowca do przewidywanego wzrostu zapotrzebowania rynku na zrównoważone materiały, takie jak drewno.

Kategorie

Zrównoważony Rozwój

Udział

Sonae Arauco Newsletter

Sonae Arauco Newsletter

Zapisz się już teraz i otrzymuj informacje o nowych trendach i nowościach produktowych za pomocą jednego kliknięcia.