Usługi lub materiały powinny być zawsze dostarczane po otrzymaniu formalnego zlecenia zakupu.

Usługi lub materiały powinny być zawsze dostarczane po otrzymaniu formalnego zlecenia zakupu.

Potwierdzenie zamówienia należy zawsze dostarczać w ciągu 48 godzin od otrzymania zlecenia zakupu.

Potwierdzenie zamówienia należy zawsze dostarczać w ciągu 48 godzin od otrzymania zlecenia zakupu.

Faktury powinny zawsze zawierać nasz numer zlecenia zakupu lub, w wyjątkowych wypadkach, ważny kontaktowy adres e-mail z domeną „@sonaearauco.com”.

Faktury powinny zawsze zawierać nasz numer zlecenia zakupu lub, w wyjątkowych wypadkach, ważny kontaktowy adres e-mail z domeną „@sonaearauco.com”.

Usługi lub materiały powinny być zawsze dostarczane po otrzymaniu formalnego zlecenia zakupu.

Usługi lub materiały powinny być zawsze dostarczane po otrzymaniu formalnego zlecenia zakupu.

Potwierdzenie zamówienia należy zawsze dostarczać w ciągu 48 godzin od otrzymania zlecenia zakupu.

Potwierdzenie zamówienia należy zawsze dostarczać w ciągu 48 godzin od otrzymania zlecenia zakupu.

Faktury powinny zawsze zawierać nasz numer zlecenia zakupu lub, w wyjątkowych wypadkach, ważny kontaktowy adres e-mail z domeną „@sonaearauco.com”.

Faktury powinny zawsze zawierać nasz numer zlecenia zakupu lub, w wyjątkowych wypadkach, ważny kontaktowy adres e-mail z domeną „@sonaearauco.com”.