Jak zostać zarejestrowanym dostawcą?

Firmy wybrane jako dostawcy zostaną zaproszone do udziału w procesie rejestracji dostawców.

 

Proces ten jest konieczny do zebrania wszystkich niezbędnych danych (takich jak dane kontaktowe, dane rachunku bankowego itp.) firmy na potrzeby wygenerowania i udostępnienia zlecenia zakupu. Firma otrzyma wiadomość e-mail z zaproszeniem do wypełnienia i przesłania formularza rejestracyjnego. Może również otrzymać wiadomości z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji i/lub dokumentów w celu ukończenia określonego procesu kwalifikacji.

Przy korzystaniu z platformy SAP Ariba po raz pierwszy konieczne będzie utworzenie bezpłatnego konta.

 

Osoby posiadające już takie konto mogą skorzystać ze swoich zwykłych danych uwierzytelniających sieci SAP Ariba. Aby uzyskać pomoc, należy przewinąć stronę w dół do sekcji Dokumenty i pobrać nasze Przewodniki dla dostawców.