FAQs

Tak! W Sonae Arauco zobowiązujemy się do opartego na zrównoważonym rozwoju wykorzystania surowców i kierujemy się tymi zasadami w całym przebiegu produkcji w przedsiębiorstwie. Produkty z tworzyw drzewnych od Sonae Arauco mogą przyczyniać się do tego, że można uzyskać zainicjowaną przez U.S. Green Building Council certyfikację LEED, a dokładniej mówiąc LEED Credits. Ponadto nasze produkty dostępne są z certyfikatem FSC® (Forest Stewardship Council®) lub PEFCTM.

 

Wierzymy w wydajne łańcuchy tworzenia wartości, które stanowią bodziec dla inwestycji i aktywnego zarządzania lasami. Płaty z tworzyw drzewnych przyczyniają się do opartego na zrównoważonym rozwoju wykorzystania surowców leśnych, zwłaszcza, że:

  • stanowią alternatywę dla drewna litego;
  • są elastyczne pod względem kształtu i mogą być produkowane na wymiar;
  • w porównaniu z innymi materiałami budowlanymi jak stal i beton posiadają istotnie lepszy bilans środowiskowy;
  • ze względu na udoskonaloną wydajność energetyczną oddziałują pozytywnie na ocieplanie się klimatu na Ziemi;
  • w przypadku zastosowania w budownictwie przyczyniają się do długofalowej kumulacji CO2;
  • na koniec swojej żywotności mogą zostać wtórnie przetworzone i poddane obróbce w ciągłym procesie recyklingu, w wyniku czego powstaną nowe produkty.

Tak! Jako producent wyrobów z tworzyw drzewnych firma Sonae Arauco przykłada maksymalną wagę do pozyskiwania stosowanych materiałów z drewna pochodzącego z gospodarki leśnej opartej na zrównoważonym rozwoju. W przypadku asortymentu produktów drzewnych oprócz ogólnych wymogów odnoszących się do jakości i asortymentu, uwagę zwracamy także na możliwie zoptymalizowaną logistykę, aby unikać niepotrzebnych transportów, a tym samym obciążeń dla środowiska. W ramach uwarunkowanej rynkowo dostępności pozyskujemy asortyment z surowców drzewnych z certyfikatem FSC®-/PEFCdo zastosowania w naszych produktach.

Sonae Arauco oferuje produkty z tworzyw drzewnych posiadające certyfikaty FSC® (Forest Stewardship Council®) i PEFC. Wgląd do odpowiednich certyfikatów można uzyskać tutaj.

Zwróćcie Państwo uwagę na to, że certyfikaty te nie stanowią jednak zaświadczeń o specjalistycznych produktach. Oferowane, dostarczane lub sprzedawane produkty objęte są zakresem certyfikatu wyłącznie wtedy, gdy na fakturze i w dokumentach dostawy znajduje się odpowiednia wskazówka, która przytoczona jest w wyraźny sposób.

FSC® (Forest Stewardship Council®) to międzynarodowa organizacja pozarządowa, która angażuje się na rzecz wspierania odpowiedzialnego zagospodarowania lasów. Certyfikat FSC®-Chain-of-Custody obowiązuje dla producentów, specjalistów ds. obróbki oraz sprzedawców produktów leśnych posiadających certyfikat FSC®. Certyfikat potwierdza możliwość monitorowania pochodzenia materiałów i produktów posiadających certyfikat FSC® w całym łańcuchu produkcji. Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: www.fsc.org

PEFC oznacza programy na rzecz Endorsement of Forest Certification Schemes (po polsku: system certyfikacji dla opartego na zrównoważonym rozwoju zagospodarowaniu lasu). Mamy w tym przypadku do czynienia z międzynarodową instytucją, mającą na celu zapewnienie i wprowadzanie na rynek opartego na zrównoważonym rozwoju zagospodarowania lasu poprzez niezależny system certyfikacji.

PEFC uwzględnia cały łańcuch dostaw w przypadku produktów leśnych, aby wspierać możliwie najlepszą gospodarkę leśną i zapewnić, że produkty z drewna, korka i pożytków niedrzewnych produkowane są zgodnie z najlepszymi etycznymi, ekologicznymi i społecznymi standardami. Dzięki etykiecie PEFC klienci i odbiorcy mogą rozpoznać produkty z lasów zagospodarowanych w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: www.pefc.org

LEED® to uznany na płaszczyźnie międzynarodowej program Green Building. Mamy w tym przypadku do czynienia z opartym na dobrowolności, polegającym na konsensusie, sterowanym rynkowo programem, który umożliwia kontrolę przyjaznych dla środowiska budynków przez osoby trzecie.

Stworzony przez amerykańską radę Green Building Council (USGBC) program LEED® oferuje właścicielom oraz administratorom budynków narzędzia, których potrzebują oni do tego, aby móc wykorzystać wydajność swoich obiektów oraz mimo to stworzyć zdrowe dla ich mieszkańców wnętrza.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod adresem www.usgbc.org/leed

„Declaration of Performance“ (DoP) jest deklaracją właściwości użytkowych i stanowi istotny składnik Rozporządzenia w sprawie produktów budowlanych. Zawiera ona informacje na temat właściwości produktu i przyczynia się poprzez to do zwiększenia transparentności. Dla każdego produktu budowlanego, dla którego obowiązuje „zharmonizowana norma europejska“, lub dla którego wystawiona została europejska ocena techniczna, przedłożone musi zostać niniejsze oświadczenie. Na podstawie takiej deklaracji właściwości użytkowych producent musi dokonać oznakowania CE (franc. „Communautés Européennes“).

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod adresem: ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/performance-declaration

Płyta wiórowa prasowana jest z wiórów drewnianych i kleju na bazie żywicy syntetycznej przy użyciu ciepła i ciśnienia. Składa się ona z trzech warstw i wykazuje gładką, równomierną powierzchnię. Bez dodatkowej powłoki stosowana jest do celów konstrukcyjnych jako produkt budowlany. Do zastosowań dekoracyjnych płyty wiórowe mogą zostać powleczone impregnowanym żywicą melaminową dekoracyjnym papierem, okleinami drzewnymi lub tworzywami warstwowymi. To sprawia, że stają się wszechstronnym produktem stosowanym do mebli oraz w obszarze budownictwa.

MDF to skrót od angielskiego Medium Density Fibreboard lub oznaczenie płyty pilśniowej średniej gęstości. W ramach produkcji metodą suchą drobne włókna drewna zostają sprasowane z żywicami syntetycznymi w taki sposób, że powstaje z tego płyta. Płyta MDF odznacza się wysoką wytrzymałością mechaniczną i zapewnia większą stabilność wymiarów aniżeli płyty wiórowe. Płytę MDF można stosować jako produkt surowy lub jako produkt powlekany zarówno w budownictwie, jak również w meblarstwie.

OSB to skrót od angielskiego Oriented Strand Board. Mamy przy tym do czynienia z płytą, która produkowana jest poprzez nakładanie na siebie trzech rozmieszczonych prostopadle względem siebie, jedna na drugiej warstw podłużnych pasm drewna, tak zwanych strandów. To zapewnia strukturalnie zwarty produkt, który w porównaniu z innymi tworzywami drzewnymi jest bardzo wytrzymały, stabilny pod względem kształtu oraz długowieczny.

Zgodnie z normą europejską EN 300, która określa jakość OSB, istnieją cztery klasy jakości:

  • OSB 1: Płyty do ogólnych zastosowań oraz do wyposażania wnętrz (wraz z meblami) do zastosowania w obszarach suchych.
  • OSB 2: Płyty do celów nośnych do zastosowania w obszarach suchych.
  • OSB 3: Płyty do celów nośnych do zastosowania w obszarach wilgotnych.
  • OSB 4: Płyty o najwyższych wymogach, mianowicie płyty o wysokiej obciążalności do celów nośnych do zastosowania w obszarach wilgotnych.

Płyty OSB wykazują doskonałe właściwości mechaniczne. Mają one stosunkowo niewielki ciężar własny i odznaczają się niezwykłą nośnością. OSB 3 i OSB 4 znajdują zastosowanie przykładowo jako płyty usztywniające i przeciwwilgociowe w budowlach. Do podłóg szczególnie odpowiednia jest płyta OSB 3.

OSB 2 stosowana jest zasadniczo w przemyśle opakowaniowym, jak również w meblarstwie oraz w budowie regałów. Ponadto płyty OSB 2 mogą być wykorzystywane także do sufitów oraz okładzin ściennych.

Pod pojęciem HPL rozumie się laminat wysokociśnieniowy (High Pressure Laminate). Warstwy z włóknistego materiału celulozowego (zwykły papier) impregnowane są przy użyciu żywic i łączone ze sobą przy użyciu wysokiego ciśnienia i ciepła, wskutek czego powstaje stabilna pod względem kształtu płyta. HPL zawiera ok. 65% papieru natronowego i 35% duroplastów. Tworzywa warstwowe mogą być stosowane we wszechstronny sposób i odznaczają się nieskończenie wieloma połączeniami we wzornictwie, jakością, trwałością i wytrzymałością.

Elementy warstwowe to gotowe do zastosowania dekoracyjne płyty, które można wykorzystać w szybki i prosty sposób jako okładziny ścienne lub jako wewnętrzne części mebli. Mamy tu do czynienia z płytą wiórową, która prasowana jest obustronnie z tworzywem warstwowym. Płyty warstwowe odznaczają się tym, że są one wytrzymałe i odporne jak tworzywa warstwowe i zapewniają jednocześnie korzyści gotowej do natychmiastowego zastosowania płyty dekoracyjnej.

Mamy tutaj z reguły do czynienia z płytami wiórowymi (PB) lub płytami MDF, które pod wysokim ciśnieniem powlekane są impregnowanym żywicą melaminową papierem dekoracyjnym.

To zapewnia tym samym połączenie wytrzymałości i wszechstronności płyt surowych z technicznymi i dekoracyjnymi właściwościami powłoki. Powlekane żywicą melaminową płyty nie wymagają żadnej specjalistycznej pielęgnacji, są one łatwe w czyszczeniu i odznaczają się wysoką odpornością na powstawanie plam oraz odpornością na zarysowania.

Tworzywa warstwowe składają się z warstw papieru, które impregnowane są żywicami duroplastowymi i sprasowywane są z wykorzystaniem wysokich temperatur.

W przypadku produktów powlekanych żywicą melaminową mamy natomiast do czynienia z tworzywami drzewnymi (płyta wiórowa lub MDF), które sprasowywane są pod mniejszym ciśnieniem przy użyciu impregnowanych żywicą melaminową folii dekoracyjnych. Tworzywa warstwowe są więc bardziej wytrzymałe niż produkty powlekane żywica melaminową.

Postforming HPL są to plastyczne tworzywa warstwowe (HPL). Pod wpływem nagrzania przy użyciu specjalnych maszyn można je wyginać. Postforming HPL można stosować w różnorodny sposób - w szczególności w meblach i okładzinach ściennych.

Sonae Arauco oferuje łącznie 14 powierzchni do różnorodnych zastosowań we wzornictwie wnętrz. Wgląd do dostępnych powierzchni mogą Państwo uzyskać tutaj.

Mamy w tym przypadku do czynienia z produktami o podwyższonej odporności ogniowej. Są one odpowiednie do zastosowań w przypadku podwyższonych wymogów pod względem ochrony przeciwpożarowej. Wymogi stawiane w odniesieniu do reakcji na ogień opierają się na euroklasach, które określone są w normie europejskiej EN 13501-1.

Są to produkty o ulepszonej odporności na wilgoć. Nie oznacza to jednak, że są one wodoodporne. Właściwości odporności na wilgoć można osiągnąć poprzez to, że w trakcie produkcji stosowany jest specjalny klej.

Jak mówi już sama nazwa, mamy tutaj do czynienia z farbowaną płytą MDF. Innovus Coloured MDF zapewnia architektom wnętrz, projektantom i specjalistom ds. obróbki szczególnie dużą twórczą swobodę działania, jeżeli chodzi o indywidualne akcenty w pomieszczeniu. Produkt przekonuje swoimi doskonałymi kolorami oraz jednolitym wybarwieniem materiału, jak również niezwykła stabilnością kolorów oraz odpornością na działanie światła. Charakter drewna zostaje zachowany dzięki niewielkim włóknom drzewnym w oryginalnym kolorze. Innovus Coloured MDF można obrabiać i przetwarzać w uniwersalny sposób: Można ją z łatwością piłować, frezować, lakierować, woskować i powlekać. Ponadto nasza barwiona płyta MDF wykazuje bardzo wysoką wytrzymałość na zginanie, na rozciąganie poprzeczne i obciążenie skręcające. Więcej informacji na temat Innovus Coloured MDF uzyskają Państwo tutaj.

Współpracujemy z uznanymi producentami krawędzi i dostosowaliśmy nasz asortyment krawędzi optymalnie do wszelkich produktów z gamy Innovus. Więcej informacji na temat naszych partnerów uzyskają Państwo tutaj.

Zawartość całkowita formaldehydu dla produktów Sonae Arauco mierzona jest zgodnie z podaną w normie EN 120 metodą perforatora. W trakcie tego testu występujący w danej próbce formaldehyd ekstrahowany jest za pomocą toluenu i oznaczany fotometrycznie. Zawartości formaldehydu wyrażane są w miligramach na 100 gramów próbki (mg/100 g).

F4 definiuje wartość graniczną dla formaldehydu, która odnosi się do jakości powietrza we wnętrzach. Odpowiada ona produktowi o bardzo niskiej zawartości formaldehydu (0,03 mg/l) zgodnie z japońskim standardem przemysłowym (metoda testowania JIS A 1460).

Wszystkie płyty z tworzyw drzewnych od Sonae Arauco są kontrolowane i certyfikowane zgodnie z międzynarodowymi standardami. Testy przeprowadzane były zgodnie z metodą „Single Burning Item“ (SBI), która zdefiniowana jest z normie EN 13823. Umożliwia ona oznaczenie właściwości tworzywa w przypadku oddziaływania obciążenia termicznego, tzn. określenie tego, jaki wpływ ma materiał na źródło i rozprzestrzenianie się ognia.

Tak. Dzięki Innovus High Gloss – dekoracyjne tworzywo warstwowe z imponującym efektem wysokiego połysku. Można go wykorzystywać do różnorodnych zastosowań w obszarze wnętrz i meblarstwie i jest odpowiedni do zastosowania w poziomie i w pionie. Dzięki Innovus High Gloss oferujemy Państwu obszerne portfolio wybranych dekorów, które w wersji z połyskiem dzięki swej grze światłem i natężeniem wybarwienia prezentują się w szczególny sposób.

Zalecane warunki składowania płyt z tworzywa drzewnego zawierają się w obszarze ok. 20ºC (15-25ºC) i względnej wilgotności powietrza wynoszącej 35-50%. W przypadku obu wartości należy unikać nagłych wahań, ponieważ mogą one negatywnie wpływać na jakość płyt.

 

W odniesieniu do odpowiedniego transportu oraz przechowywania płyt z tworzywa drzewnego zaleca się, co następuje:

 › Płyty należy opakować na nowo zawsze wtedy, gdy opakowanie wykazuje uszkodzenia.

› W trakcie podnoszenia, układania i układania w stosy należy chronić krawędzie, w szczególności w trakcie manipulacji nieopakowanym materiałem.

› Należy zapewnić, że podłoże w miejscu składowania jest płaskie i nie występują żadne przedmioty, które mogłyby spowodować asymetryczne położenie, oraz aby uniknąć tego, żeby płyty nie wypaczyły się w nieodwracalny sposób.

› Płyty należy składować suchym miejscu, chronić je przed wpływem warunków atmosferycznych oraz nie należy ich składować w pobliżu źródeł wilgoci lub silnych źródeł ciepła.

› Płyt nie należy składować w obszarze przeciągów, w szczególności jeżeli niosą ze sobą wilgoć.

› Płyty, w szczególności krawędzie, należy przechowywać z dala od wody.

› Płyty należy zawsze składować w pozycji poziomej i sortując je według formatów tak, aby były ułożone w stos w sposób zwięzły i aby żadna płyta nie wystawała na więcej niż 15 mm.

› Do układania w stosy płyt o grubości 8 mm lub mniejszej pod stos należy włożyć płytę o grubości wynoszącej co najmniej 15 mm lub paletę drewnianą - najlepiej o gładkiej powierzchni.

› W przypadku zastosowania klinów lub belek podporowych należy zapewnić, aby były one wystarczająco wysokie i należy zachowywać odstępy pośrednie wynoszące co najmniej 600 mm.

 

W odniesieniu do bezpieczeństwa na magazynie, należy przestrzegać aktualnych przepisów BG (stowarzyszenie zawodowe).

 

Jeżeli mamy do dyspozycji jedynie niewiele miejsca, wówczas płyty można składować ułożone ściśle jedna obok drugiej i na ukos i maksymalnie pod kątem 20° do prostopadłych, przy czym należy unikać bezpośredniego kontaktu z podłożem. Poza tym zaleca się przykrycie strony stosu, która narażona jest na różne oddziaływania, przy użyciu płyty ochronnej. W otoczeniu o wysokich temperaturach, zarówno w przypadku składowania, jak również w przypadku transportu na potrzeby obróbki, na stos należy ułożyć płytę ochronną, aby zredukować oddziaływanie ciepła na powierzchnię materiału. Utrata wilgotności po stronie narażonej na oddziaływanie różnych czynników oraz wynikający z tego strukturalny brak równowagi płyty mogą prowadzić do odkształceń.

W otoczeniach o wysokiej wilgotności powietrza na stos również należy układać płytę ochronną lub inną fizyczną ochronę, aby uniknąć potencjalnego braku równowagi materiału ze względu na wchłanianie wilgoci w obszarze narażonym na oddziaływanie różnych czynników. W przypadku długotrwałego składowania lub składowania w trudnych warunkach składowania uzasadnione może być zastosowanie specjalnego opakowania z filmem ochronnym.

Ponadto zaleca się minimalizowanie czasu składowania materiału poprzez odpowiednie zarządzanie zasobami oraz w miarę możliwości przestrzeganie zasady FIFO (First In, First Out).

Nie ma żadnych szczególnych środków zaradczych, które należy zastosować w przypadku postępowania z płytami z tworzyw drzewnych. Przestrzegać należy obowiązujących wymogów bezpieczeństwa w odniesieniu do składowania, urządzeń oraz zwyczajowych środków zaradczych, mających na celu ochronę dróg oddechowych i oczu w czasie obróbki, w trakcie której dochodzi do wytwarzania pyłu (cięcie, szlifowanie, lakierowanie itd.).

 

Przy usuwaniu taśm opakowaniowych lub w trakcie cięcia materiału zaleca się noszenie rękawic i okularów ochronnych. W trakcie podnoszenia lub obróbki ciężkich płyt również należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń.

 

Zaleca się zainstalowanie systemów wyciągowych do pyłów, które w zależności od wielkości instalacji mogą być rozmieszczone centralnie lub indywidualnie (odrębnie dla każdej maszyny).

 

W obliczu uwalniania pyłu w trakcie szlifowania może istnieć ryzyko wybuchu. Dlatego też do tego potencjalnego ryzyka muszą zostać dostosowane systemy do zwalczania pożarów. Należy rozważyć instalację sygnalizatorów radiowych z automatycznymi systemami gaśniczymi.

 

Należy unikać przenoszenia niezamocowanych stosów ze względu na ryzyko odpadnięcia materiału.

Płyty z tworzyw drzewnych można ciąć przy użyciu konwencjonalnych pił do drewna (piły pionowe i poziome, piły podłogowe lub tarczówki ręczne). Ważne jest, aby zwracać uwagę na stan brzeszczotów piły oraz na prawidłowe nałożenie przedmiotu obrabianego.

Wszelkiego rodzaju dostępne kleje i środki klejące do drewna są również odpowiednie do tworzyw drzewnych. Aby zapewnić najlepszy efekt, należy przestrzegać zaleceń producentów klejów w odniesieniu do ilości kleju, czasu docisku oraz nacisku, który należy zastosować.

W przypadku produktów trudno zapalnych (FR) należy uprzednio przeprowadzić test.

Płyty z tworzyw drzewnych można frezować zarówno na krawędziach, jak również na powierzchniach. Płyty wiórowe (PB) powinny być frezowane z zachowaniem szczególnej ostrożności w taki sposób, aby uniknąć pojawiania się wiórów.

W płytach z tworzyw drzewnych można wiercić przy użyciu tych samych narzędzi, które stosowane są także w przypadku drewna litego. W odniesieniu do zastosowania śrub zaleca się nawiercania wstępnego otworów, aby uniknąć wyrywania wiórów i / lub odpryskiwania płyty.

Wiertło powinno wykazywać tę samą średnicę co śruba. W przypadku powierzchni między krawędzią a śrubą należy zachować minimalny odstęp wynoszący 20 mm. Jeżeli połączenie śrubowe ma być wykonane na krawędzi, wówczas należy zachować minimalny odstęp od narożnika wynoszący 70 mm i co najmniej 30 mm między następującymi po sobie śrubami.

Płyty z tworzyw drzewnych nie zawierają halogenów i halogenowych związków organicznych. Do produktów Sonae Arauco nie są dodawane środki ochronne do drewna jak pentachlorfenol, biocydy chloroorganiczne, pyretroidy i dioksyny. Dlatego też odpady z tworzyw drzewnych mogą zostać ponownie wykorzystane do celów termicznej wykorzystania jako paliwo. Wgląd do większej liczby informacji można uzyskać w każdej deklaracji środowiskowej produktu.

Aby otrzymać próbkę, należy po prostu wybrać pożądany produkt na stronie internetowej i kliknąć na przycisk „ZAMÓW PRÓBKĘ“. Zapytanie dotyczące próbki mogą Państwo wysłać po zarejestrowaniu się w obszarze „Logowanie“. Zapytania dotyczące próbek zasadniczo są bezpłatne, przy czym muszą zostać przez nas zbadane i autoryzowane. 


Jeżeli nie są dostępne żadne próbki pożądanego produktu, wówczas należy zwrócić się do naszego zespołu ds. sprzedaży. Z chęcią udzielimy Państwu dalszej pomocy.

Nie. Produkty Sonae Arauco dostępne są wyłącznie za pośrednictwem naszej specjalistycznej sieci sprzedawców. Informacje na temat najbliższego partnera dystrybucyjnego mogą Państwo uzyskać tutaj.

Nie. Oferta dostosowana jest każdorazowo do danej sytuacji rynkowej. Aby dowiedzieć się więcej o produktach, które oferujemy na terytorium Państwa kraju, należy skontaktować się z naszym zespołem ds. sprzedaży.

Materiały informacyjne mogą Państwo zamówić najłatwiej poprzez obszar Logowania. Wystarczy się zarejestrować w obszarze Logowania, a następnie złożyć zamówienie w obszarze „Zamów dokumenty“.

Aktualny materiał zdjęciowy (logo, ilustracje dekorów i powierzchni, jak również zdjęcia dotyczące zastosowań) do zastosowania w Państwa publikacjach lub na potrzeby Państwa oferty online mogą Państwo znaleźć w naszym obszarze Media. Jeżeli potrzebują Państwo materiałów ponad to, wówczas prosimy o bezpośredni kontakt z nami.

Tak. W naszym symulatorze 3D oferujemy Państwu kompleksowe narzędzie, aby mogli Państwo zobaczyć dekory Innovus w różnych obszarach zastosowań. W ten sposób otrzymują Państwo podgląd swojego finalnego projektu i mogą zainspirować się różnorodnymi możliwościami. Ponadto na poszczególnych stronach produktów oferujemy różne prezentacje możliwości zastosowań.

Przedsiębiorstwo Sonae Arauco zostało założone w roku 2016 przez firmy Sonae Indústria i Arauco. Tym niemniej możemy spoglądać wstecz na ponad 80-letnią historię przedsiębiorstwa. Od roku 1932 pracujemy w różnych krajach, mając wspólną misję, polegającą na tym, aby stworzyć świat tworzyw drzewnych, który w jeszcze większym stopniu będzie opierać się na zrównoważonym rozwoju. Z niezwykłej historii, która została napisana przez Glunz, Tafisa, Sonae Indústria, Isoroi, Novobord, Tarkett, Hornitex i Darbo, powstała dzisiejsza grupa Sonae Arauco.

Sonae Arauco prowadzi zakłady i miejscach dystrybucji w Portugalii, Hiszpanii, Niemczech, Afryce Południowej, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Szwajcarii i w Maroko. Produkty sprzedawane są w 75 krajach.